Fandom

Hembygdsforskning

Loftahammar:Metodistpredikanter i Vråka-Loftahammar 1876-1955

38pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Vårdhavande predikanter i Vråka - Loftahammar 1876-1955 Edit

(Metodistkyrkan i Vråka - Loftahammar)

Nedskrivet av Märta Flink (troligen) ca 1955. Med hjälp av Per-Ulf Olsson har några uppgifter rättas nedan, i maj 2004.

 • 1. J Svenborg -1876
 • 2. J Samuelsson 1876-1877
 • 3. Johannes Roth 1877-1878
 • 4. Gustav E Carlsson 1879-1881
 • 5. Nils Lindström 1881-1882
 • 6. Otto Uppling 1882-1883
 • 7. N J Backström 1883-1884
 • 8. K A Wik 1884-1887
 • 9. C O P Lindström 1887-1888
 • 10. Johan E Elmkvist 1888-1889
 • 11. Aug Eklund 1889-1891
 • 12. J E Henriksson 1891-1892
 • 13. Erland Björnberg 1892-1893
 • 14. Filip Jansson St.präst 1893-1895
 • 15. Robert Sandberg 1895-1899
 • 16. K J Lindborg 1899-1902
 • 17. P G Sjöström St.präst 1902-1904
 • 18. Thure Nyström St.präs 1904-1906
 • 19. K G Lundhé 1906-1909
 • 20. Sten Johansson 1909-1911
 • 21. L Lundgren 1911-1912
 • 22. Oskar Andersson St.pr 1912 ½ år
 • 23. Carl Wenzell St.präst 1912-1915
 • 24. Eric Broberg 1915-1917
 • 25. Thure Åberg St.präst 1917-1919
 • 26. Anders Edmundh 1919-1921
 • 27. Karl F Adolfsson 1921-1926
 • 28. Ev. Arthur Karlsson 1926 Tjänstgjorde ½ år i Vråka. Från Karlskoga.
 • 29. Harry Danielsson 1926-1929
 • 29a. Alfred Persson 1929-1930
 • 30. Gunnar Eriksson 1930-1934
 • 31. Arthur Rydén 1934-1939
 • 32. John Larsson 1939-1940
 • 33. Hj Andergren 1940-1946
 • 34. Olov Ohlsson 1946-1947 9 månader. Avled d 11 augusti 1947.
 • 35. Karl G Larsson 1947 1½ månad
 • 36. Bengt Lindberg 1947-1948
 • 37. K-E Hellberg 1948-1951
 • 38. Folke Johansson 1951-1952
 • 39. Margherita Hjelt 1952-1953 [Finlandssvenska som senare gifte sig i Köping]
 • 40. Majken Hult-Hellgren 1953-1955 [Gifte sig med Bengt Hellgren under tiden i Loftahammar]
 • 41. Eva Johansson 1955-1962
 • 42. Ingemar Nordieng 1962-1963
 • 43. Arthur Rydén 1963-1965 [och Leif Jardbring & Lars Elofsson]
 • 44. Eva Johansson 1965-

Ytterligare referenser Edit

Hurtig, Mansfield (1968). Metodistkyrkan i Sverige 100 år. Bjärnum: Nya Bokförlags Aktiebolaget. Sidorna 185-186.


Loftahammar (Småland)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki