FANDOM


Vårdhavande predikanter i Vråka - Loftahammar 1876-1955 Edit

(Metodistkyrkan i Vråka - Loftahammar)

Nedskrivet av Märta Flink (troligen) ca 1955. Med hjälp av Per-Ulf Olsson har några uppgifter rättas nedan, i maj 2004.

 • 1. J Svenborg -1876
 • 2. J Samuelsson 1876-1877
 • 3. Johannes Roth 1877-1878
 • 4. Gustav E Carlsson 1879-1881
 • 5. Nils Lindström 1881-1882
 • 6. Otto Uppling 1882-1883
 • 7. N J Backström 1883-1884
 • 8. K A Wik 1884-1887
 • 9. C O P Lindström 1887-1888
 • 10. Johan E Elmkvist 1888-1889
 • 11. Aug Eklund 1889-1891
 • 12. J E Henriksson 1891-1892
 • 13. Erland Björnberg 1892-1893
 • 14. Filip Jansson St.präst 1893-1895
 • 15. Robert Sandberg 1895-1899
 • 16. K J Lindborg 1899-1902
 • 17. P G Sjöström St.präst 1902-1904
 • 18. Thure Nyström St.präs 1904-1906
 • 19. K G Lundhé 1906-1909
 • 20. Sten Johansson 1909-1911
 • 21. L Lundgren 1911-1912
 • 22. Oskar Andersson St.pr 1912 ½ år
 • 23. Carl Wenzell St.präst 1912-1915
 • 24. Eric Broberg 1915-1917
 • 25. Thure Åberg St.präst 1917-1919
 • 26. Anders Edmundh 1919-1921
 • 27. Karl F Adolfsson 1921-1926
 • 28. Ev. Arthur Karlsson 1926 Tjänstgjorde ½ år i Vråka. Från Karlskoga.
 • 29. Harry Danielsson 1926-1929
 • 29a. Alfred Persson 1929-1930
 • 30. Gunnar Eriksson 1930-1934
 • 31. Arthur Rydén 1934-1939
 • 32. John Larsson 1939-1940
 • 33. Hj Andergren 1940-1946
 • 34. Olov Ohlsson 1946-1947 9 månader. Avled d 11 augusti 1947.
 • 35. Karl G Larsson 1947 1½ månad
 • 36. Bengt Lindberg 1947-1948
 • 37. K-E Hellberg 1948-1951
 • 38. Folke Johansson 1951-1952
 • 39. Margherita Hjelt 1952-1953 [Finlandssvenska som senare gifte sig i Köping]
 • 40. Majken Hult-Hellgren 1953-1955 [Gifte sig med Bengt Hellgren under tiden i Loftahammar]
 • 41. Eva Johansson 1955-1962
 • 42. Ingemar Nordieng 1962-1963
 • 43. Arthur Rydén 1963-1965 [och Leif Jardbring & Lars Elofsson]
 • 44. Eva Johansson 1965-

Ytterligare referenser Edit

Hurtig, Mansfield (1968). Metodistkyrkan i Sverige 100 år. Bjärnum: Nya Bokförlags Aktiebolaget. Sidorna 185-186.


Loftahammar (Småland)